BIK-opleiding

 

Werk


Fulltime BIK'er worden? Nee! Zo is de opleiding ook niet bedoeld. De bedoeling van de opleiding is dat kunstenaars kunstenaar blijven, maar hun kunstenaarschap ook leren uitdragen naar kinderen van de basisschool toe.


Het BIK-diploma heeft verschillende voordelen. De meeste basisscholen kennen BIK en zien het diploma als keurmerk. De waardering voor het BIK-diploma groeit, omdat de bik-opleiding is geregistreerd als post-hbo-opleiding en wordt uitgevoerd door kunstvakopleidingen.


BIK-kunstenaars werken projectmatig in het basisonderwijs en zijn dus niet in dienst van een school. De projecten vinden meestal tijdens schooluren plaats. Ook buiten de normale lestijden worden kunstenaars door basisscholen ingezet, vanwege de ontwikkeling van de brede school en toename van de naschoolse opvang die scholen aanbieden.


Er zijn geen vaste richtlijnen voor een uurtarief. De meeste bik-kunstenaars houden een uurtarief aan dat vergelijkbaar is met de uurtarieven die gelden in de cultuureducatie sector. Uit een steekproef onder BIK-kunstenaars blijkt dat ze ongeveer 8 tot 10 projecten per schooljaar uitvoeren en daarmee gemiddeld zo'n 450 euro per project verdienen.

start     lessen     begeleiding     oud-BIK’ers     werk     inschrijven